Wyrażam zgodę dla firmy Super Chef Paweł Trzaska, będacej właścicielem strony Głodni Przygód, z siedzibą przy ul. Tadeusza Rejtana 15 w Warszawie, numer NIP: 113-088-37-77, Regon: 147137660 (dalej jako Głodni Przygód) na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym zgłoszeniu. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obozów organizowanych przez Głodni Przygód, w szczególności: do stworzenia listy uczestników, utrzymywania kontaktu z uczestnikami i udzielania im informacji, prowadzenia statystyk. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy i współpracownicy Głodni Przygód. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani innym podmiotom. Informujemy o: prawie do żądania od Głodni Przygód dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych; prawie do sprostowania danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawie do przenoszenia danych; prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.